FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOWA
Liliana Wojciechowska Zgraja
siedziba główna firmy: 58-100 Świdnica, ul. Niemcewicza 1/7
biuro: 58-100 Świdnica, ul. Towarowa 12, I p. pok. 9

Wybrane realizacje Referencje Galeria

Firma Projektowo-Usługowa została założona w 1996 r. i świadczy usługi dla budownictwa w zakresie projektowania, kosztorysowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz przeprowadza­nia okresowych przeglądów technicznych dla obiektów budowlanych.

Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe zarówno dla dużych przedsiębiorców i firm jak i dla osób prywatnych. Projekty sporządzane są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i będące jednocześnie członkami Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ambicją naszą jest, aby zapewnić każdemu klientowi wszechstronną i kompleksową usługę najwyższej jakości.

Oferujemy:

Kontakt:

tel./fax 074 857 41 75
tel. kom. 604 112 845
e-mail:

 • projekty w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w tym:
  • kotłowni wodnych i parowych, olejowych i gazowych,
   nisko- i wysokoparametrowych,
  • instalacji centralnego ogrzewania z zastosowaniem nowoczesnych technologii tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.,
  • instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • sieci zewnętrznych wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych,
  • instalacji gazowych
 • projekty w innych specjalnościach we współpracy z kolegami branżystami np. analizy uciążliwości powietrza i obliczanie efektów ekologicznych, projekty w branży budowlano-konstrukcyjnej i elektrycznej
 • sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
 • sporządzanie kosztorysów inwes­torskich, ofertowych itp.
 • nadzory autorskie, inwestorskie i kierownictwo budów w specjal­ności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazo­wych.
 • przeglądy techniczne obiektów budowlanych okresowe roczne i pięcioletnie

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.